Το τέλος του 60λεπτου

Η ΣΣΕ θα εφαρμοστεί παντού!

 

Τα προηγούμενα χρόνια το σωματείο διεκδίκησε και επέβαλλε την τήρηση των αργιών. Αργίες ή διακοπές που πιο παλιά ήταν στη διάθεση του εργοδότη αν θα τηρηθούν ή στη καλύτερη των περιπτώσεων στη μαχητικότητα των συναδέλφων να αρνηθούν την παραβίασή τους, τώρα πια είναι δεδομένη η τήρησή τους. Είτε έπειτα από καταγγελία των συναδέλφων είτε με τις εξορμήσεις του σωματείου τις ημέρες της αργίας όποιο φροντιστήριο προσπάθησε να παραβιάσει τη ΣΣΕ έμεινε τελικά κλειστό ή υποχρεώθηκε από την άμεση δράση του σωματείου να κλείσει.

Σε όποια περίπτωση, εκ των υστέρων, μαθαίνουμε πως υπήρξε παραβίαση αργίας αυτό έγινε με άκρα μυστικότητα και τις περισσότερες φορές από «συναδέλφους» οι οποίοι είναι «διαθέσιμοι» και «ελαστικοί» και οπωσδήποτε μακριά από τη λογική και τη δράση του σωματείου.

Τον τελευταίο μήνα το σωματείο επέλεξε να ασχοληθεί και με μία ακόμη κατάφωρη παραβίαση της ΣΣΕ. Την παραβίαση της χρονικής διάρκειας της διδακτικής ώρας. Στο άρθρο 9 παράγραφος 2 της ΣΣΕ, η οποία έχει κηρυχθεί υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες με την 162/7/05-01-2009 απόφαση της υφυπουργού απασχόλησης, αναφέρεται ρητά: «η διδακτική ώρα ορίζεται σε 45 λεπτά. Μεταξύ των δύο διδακτικών ωρών διενεργείται διάλειμμα 10 λεπτών». Αν και αυτό είναι ξεκάθαρο, υπάρχουν φροντιστήρια τα οποία όχι μόνο παραβιάζουν το 45’, αλλά και έχουν στο διαφημιστικό τους φυλλάδιο ως συγκριτικό τους πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, πως κάνουν 60’ την διδακτική ώρα. Αυτή η κατάφωρη παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας εκτός του αντιπαιδαγωγικού της χαρακτήρα (ποιος μαθητής αντέχει 60’ λεπτά συνεχές μάθημα;) αποτελεί και απαξίωση του σωματείου και της ΣΣΕ.

Αυτός είναι και ο λόγος που το σωματείο με απόφαση της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης επέλεξε ως επόμενο βήμα, στην προσπάθεια τήρησης της ΣΣΕ, να προκαλέσει εργατικές διαφορές με δύο φροντιστήρια (Διακρότημα και Συμμετρία στην Ηλιούπολη) τα οποία διαφήμιζαν και παραβίαζαν το παραπάνω άρθρο της ΣΣΕ.

Στην Επιθεώρηση Εργασίας, όπου παρουσιάστηκαν οι εργοδότες, αποδείχθηκε η παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας και μπροστά στην πολυπληθή αντιπροσωπεία (όχι μόνο του προεδρείου), υποχρεώθηκαν να δηλώσουν πως:

α) θα σταματήσουν να κάνουν 60’ μάθημα και θα προχωρήσουν σε αλλαγή των προγραμμάτων τους

β) θα σταματήσουν να μοιράζουν φυλλάδια που διαφημίζουν την παραβίαση της ΣΣΕ.

γ) θα καταβάλουν, σε λογαριασμό τραπέζης, σε όλους τους συναδέλφους που εργάστηκαν στο φροντιστήριο τους πέρυσι και φέτος τη διαφορά που προκύπτει στη μισθοδοσία τους για το τέταρτο κάθε ώρας που έχουν πραγματοποιήσει, καθώς και το αναλογούν ποσό που προκύπτει από αυτή τη διαφορά στα δώρα, την αποζημίωση και το επίδομα αδείας.

Οι δυο υποθέσεις έκλεισαν οριστικά όταν ένα μήνα μετά, ενώπιον της επιθεωρήτριας εργασίας, οι εργοδότες και των δύο φροντιστηρίων κατέβαλαν το ποσά των 2943,6 ευρώ σε 7 εργαζόμενους και 5247,69ευρώ σε 18 εργαζόμενους αντίστοιχα, λόγω της διαφοράς των 15 λεπτών ωριαίας διδασκαλίας που προκύπτει από την Σ.Σ.Ε και την αποζημίωση σε εκείνους που δεν επαναπροσέλαβαν. Οι εκπρόσωποι του ΣΕΦΚ δήλωσαν πως «θεωρούν ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία της εργατικής διαφοράς με την αναδρομική απόδοση στους/τις εργαζομένους της διαφοράς των δεδουλευμένων και τη δήλωση της εταιρείας ότι δεν θα διανείμει ξανά έντυπα που θα διαφημίζουν την παραβίαση της Σ.Σ.Ε. καθώς και ότι στο εξής θα τηρεί πλήρως όλες τις διατάξεις αυτής».