Aνακοίνωση του ΣΕΦΚ για τα σεμινάρια των "Φροντιστηρίων Πουκαμισάς"

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (ΣΕΦΚ)

    Μέλος ΟΙΕΛΕ

Ανδρέα Λόντου 6, 10681 Αθήνα

τηλ. 210-3820537, 6977652768, 6938204777

e-mail: sefk@sefk.gr, www.sefk.gr

 

Ανακοίνωση

  Ο εκπαιδευτικός όμιλος των ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα του τη διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων «για την εκπαίδευση και την κατάρτιση νέων καθηγητών, που επιθυμούν να εργασθούν στον χώρο των φροντιστηρίων». Τα σεμινάρια αυτά αφορούν τις ειδικότητες των Μαθηματικών, των Φιλολόγων και των Φυσικών, είναι δίμηνης διάρκειας και 64 συνολικά ωρών, ενώ θα διεξάγονται, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τρεις φορές τον χρόνο. Στόχος των σεμιναρίων αυτών είναι «η εκπαιδευτική, γνωστική και παιδαγωγική επιμόρφωση η οποία απαιτείται στη διδασκαλία και τη διαχείριση της φροντιστηριακής τάξης». Τον σχεδιασμό και την ευθύνη υλοποίησής τους τον αναλαμβάνει το «Ακαδημαϊκό τμήμα» του Ομίλου, το οποίο απαρτίζεται από καθηγητές Δ/θμιας Εκπαίδευσης με προϋπηρεσία κυρίως στον χώρο των φροντιστηρίων. Οι καθηγητές που θα τα παρακολουθήσουν θα αποκτούν: «(i) βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου με αντικείμενο τη φροντιστηριακή εκπαίδευση ως συμπληρωματικό εφόδιο του βιογραφικού σημειώματος όσων επιθυμούν να εργαστούν σε φροντιστήρια (ii) δυνατότητα εργασίας ως καθηγητές στα φροντιστήρια του Ομίλου ύστερα από σχετική αξιολόγηση του Ακαδημαϊκού Τμήματος (iii) δυνατότητα συνεργασίας με την υπό σύσταση Ακαδημία καθηγητών του Ομίλου η οποία με νομιμότητα και επαγγελματισμό θα προσφέρει την υπηρεσία των κατ’ οίκον μαθημάτων με αξιολογημένους και πιστοποιημένους καθηγητές οι οποίοι θα χρησιμοποιούν τις εκπαιδευτικές μεθοδολογίες και τα βιβλία των Εκδόσεων του Ομίλου». Επίσης αναφέρεται ότι «στο πλαίσιο των σεμιναρίων οι νέοι καθηγητές θα παρακολουθήσουν υποδειγματικές διδασκαλίες στα φροντιστήρια του Ομίλου». 

Με βάση τα παραπάνω, πραγματοποιήθηκε συνάντηση (Δευτέρα 6/6) του ΔΣ του ΣΕΦΚ με τον Αθανάσιο Πουκαμισά, εργοδότη της ομώνυμης αλυσίδας φροντιστηρίων, στην οποία ετέθησαν τα ακόλουθα ερωτήματα:

α. Πληροί ο συγκεκριμένος φροντιστηριακός όμιλος τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεις, για να παρέχει επ’ αμοιβή τέτοιου είδους εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δεν εργάζονται σε αυτόν;

β. Διαθέτουν τα πρόσωπα τα οποία θα διεξαγάγουν αυτά τα εκπαιδευτικά σεμινάρια τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται από την υπάρχουσα νομοθεσία (πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων, εγγραφή στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων και στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων), προκειμένου να παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες και να αμείβονται γι’ αυτές; 

γ. Αποτελεί η εν λόγω δραστηριότητα μια εν τη γενέσει προσπάθεια εργοδοτικού/ών φορέα/ων για την αλλοίωση των κριτηρίων εισαγωγής στον εργασιακό βίο και την προσθήκη νέων «προσόντων» στην πρόσληψη διδακτικού προσωπικού; 

δ. ‘Eχει στόχο (σε συνθήκες πρωτοφανούς οικονομικής πίεσης) την οικονομική αφαίμαξη   των νέων εργαζομένων και των οικογενειών τους για την απόκτηση μη πιστοποιημένων εφοδίων αμφίβολης ανταποδοτικότητας;

Κατά τη συνάντηση διευκρινίστηκε ότι τα σεμινάρια αποτελούν επιχειρηματική δράση, καταβάλλονται  δίδακτρα εκ μέρους των συμμετεχόντων, ενώ οδηγούν σε απλή βεβαίωση παρακολούθησης. Το απόγευμα της ίδιας μέρας μάς γνωστοποιήθηκε ανακοίνωση του «Εκπαιδευτικού Ομίλου Πουκαμισά» την οποία και παραθέτουμε:

06/06/2011

Ανακοίνωση αναφορικά με τα σεμινάρια

Ο εκπαιδευτικός μας Όμιλος, ύστερα από διερευνητική συνάντηση που είχε σήμερα Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011 με το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Καθηγητών στα Φροντιστήρια (Σ.Ε.Φ.Κ.), διευκρινίζει αναφορικά με τα σεμινάρια νέων καθηγητών που πραγματοποιεί μέσω της εταιρείας «Πουκαμισάς Εκπαιδευτικές Επιχειρήσεις Α.Ε.»: 

·       Η παρακολούθηση των σεμιναρίων αυτών σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για την πρόσληψη καθηγητών στις μονάδες του Ομίλου μας.

·     Τα σεμινάρια αυτά απευθύνονται πρωτίστως σε νέους καθηγητές που παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα και έχουν ως στόχο τη γνωστική τους κατάρτιση στο μάθημα της ειδικότητάς τους.

·    Οι νέοι καθηγητές που θα παρακολουθήσουν τα προαναφερόμενα σεμινάρια θα έχουν την ευκαιρία να στελεχώσουν την υπό σύσταση Ακαδημία Καθηγητών του Ομίλου μας, η οποία με συνθήκες ποιότητας και νομιμότητας θα παρέχει κατ' οίκον μαθήματα κατά τα πρότυπα των εκπαιδευτικών ομίλων που λειτουργούν στην Ευρώπη.

·         Η διαδικασία της αξιολόγησης καθηγητών και της πρόσληψής τους στις μονάδες του Ομίλου μας είναι διαφανής, αξιοκρατική και ανοιχτή στη συμμετοχή όλων, όπως άλλωστε διεφάνη και από την ιδιαιτέρως επιτυχημένη «Ημέρα Καριέρας» που έγινε το προηγούμενο Σάββατο 4 Ιουνίου με τη συμμετοχή εκατοντάδων εκπαιδευτικών.

·       Προς αποφυγήν κάθε παρερμηνείας σχετικής με την πιθανότητα να θεωρήσει κάποιος τη συμμετοχή του στα σεμινάρια ως προαπαιτούμενο της πρόσληψής του η σχετική ανακοίνωση της διεξαγωγής τους διορθώνεται, κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους και επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση.

·         Ο Εκπαιδευτικός μας Όμιλος παρέχει, τέλος, τη δυνατότητα σε κάθε εγγεγραμμένο προς φοίτηση στα σεμινάρια, που καθ' οιονδήποτε τρόπο συνέδεσε τη συμμετοχή του σε αυτά με την πρόσληψη στα φροντιστήριά μας, να διαγραφεί με άμεση επιστροφή της προκαταβολής.

Με σεβασμό στους κανόνες της συνεργατικής δεοντολογίας και με πίστη στις αξίες της διάκρισης, ο εκπαιδευτικός μας Όμιλος έχει ως επίκεντρο και κύτταρο της επιτυχίας του τους εκατοντάδες καθηγητές του οι οποίοι παράγουν σπουδαίο εκπαιδευτικό έργο και συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη του ποιοτικού μας δικτύου σε όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών μας υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου

Αθανάσιος Πουκαμισάς

 

Είναι σαφές ότι η απάντηση προς τον ΣΕΦΚ, αλλά και η ανακοίνωση που ακολούθησε και η οποία αναρτήθηκε και στο site του «Εκπαιδευτικού Ομίλου Πουκαμισά» τροποποιεί τον χαρακτήρα των σεμιναρίων, διευκρινίζει ασάφειες και αίρει μέρος των ενστάσεων που διατυπώθηκαν κατά τη συνάντηση και αφορούν στους όρους πρόσληψης και την εργασιακή συνθήκη των εργαζομένων στα φροντιστήρια.

Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο της διασφάλισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων στον χώρο των φροντιστηρίων, ο ΣΕΦΚ θα παρακολουθήσει την εξέλιξη του θέματος και δηλώνει ότι θα αντιταχθεί σε κάθε απόπειρα να μετατραπεί η πνιγηρή ατμόσφαιρα της ανεργίας και της υποαπασχόλησης που αγκαλιάζει τον χώρο σε νέα «επιχειρηματική ευκαιρία» για την εργοδοσία.