Το φροντιστήριο Πρίσμα απολύει εργαζόμενη μετά από 24 χρόνια συνεχούς εργασίας

Η συνάδελφος Α.Σ., μέλος του ΣΕΦΚ από το 1990, εργαζόταν στο φροντιστήριο «Πρίσμα» 24 χρόνια και ήταν η αποκλειστική διδάσκουσα τα γνωστικά αντικείμενα της Οικονομίας. Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών αμειβόταν με βάση τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) που υπέγραφε το Σωματείο μας. Εν τοις πράγμασι, η εργασιακή της σχέση ήταν ενιαία συνεχής σχέση εργασίας, καθώς κάλυπτε πάγιες και διαρκείς ανάγκες της επιχείρησης.

Κατά τη σχολική χρονιά 2012-2013, όταν έληξε η ισχύς της ΣΣΕ, υλοποιώντας την απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων του ΣΕΦΚ, αρνήθηκε βλαπτική μεταβολή στο ωρομίσθιό της. Με την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς υποχρεώθηκε να αποδεχθεί μείωση του ωρομισθίου της κατά 45%, προκειμένου να της καταβληθούν οφειλόμενα δεδουλευμένα των δύο τελευταίων χρόνων από τον εργοδότη της.

Την άνοιξη του 2014, ο εργοδότης τής έθεσε ως προϋπόθεση για την επαναπρόσληψή της την περαιτέρω μείωση του ωρομισθίου της, καθώς και την απασχόλησή της σε συνθήκη, η οποία δεν ήταν σύμφωνη με την εργατική νομοθεσία. Έτσι, παράλληλα με τη μη αποδοχή της βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας, η συνάδελφος, μαζί με τον ΣΕΦΚ, αναγκάστηκε να προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας (1/4/2014), προκειμένου να διεκδικήσει οφειλόμενα δεδουλευμένα 5.700 Ευρώ. Έτσι πέτυχε την καταβολή τους. Αμέσως μετά, ο εργοδότης αρνήθηκε να την επαναπροσλάβει μετά από 24 χρόνια συνεχούς εργασίας στην επιχείρησή του, αποδεικνύοντας ότι η μη επαναπρόσληψή της αποτελεί εκδικητική συνδικαλιστική δίωξη. Της απαγόρευσε να διδάξει τους/ις μαθητές/ήτριές της στις παραμονές των πανελλήνιων εξετάσεων. Η συνάδελφος δεν συνέχισε το διδακτικό και παιδαγωγικό της έργο, και βρέθηκε, χωρίς να ευθύνεται η ίδια, εκτεθειμένη απέναντι στους/ις μαθητές/ήτριές της.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις η Α.Σ., μαζί με τον ΣΕΦΚ, προσέφυγε εκ νέου στην Επιθεώρηση Εργασίας με αίτημα την επαναπρόσληψή της (26/6/2014), όπου ο εργοδότης της αρνήθηκε «να επανεξετάσει την απόφασή του», όπως του ζητήθηκε από τον Επιθεωρητή Εργασίας. Παράλληλα, η συνάδελφος υπέβαλε αγωγή. 

Η υπόθεση της συναδέλφου Α.Σ. δεν είναι ούτε μεμονωμένο «περιστατικό» ούτε μια ακόμη απόλυση για «οικονομοτεχνικούς λόγους», γεγονός που αποδέχθηκε και η Επιθεώρηση Εργασίας. Αποτελεί την πιο προκλητική στάση των εργοδοτών, οι οποίοι αξιοποιούν την κατάργηση της υποχρεωτικότητας των ΣΣΕ, τη θεσμική ασυλία που τους παρέχει η κυβέρνηση και δεν διστάζουν να πετούν στον δρόμο τους εργαζομένους που συντέλεσαν καθοριστικά στην κερδοφορία των επιχειρήσεων τους. Εντάσσεται στα σχέδια της εργοδοτικής ένωσης και των αλυσίδων να προχωρήσουν σε υποτίμηση της εργατικής δύναμης, σε προσλήψεις εργαζομένων χωρίς δικαιώματα με εικονικά ένσημα, με τζάμπα γι’ αυτούς εργασία, μέσω των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με voucher. Προϋπόθεση για να διαμορφωθεί η συνθήκη αυτή είναι να βρεθούν εκτός χώρων εργασίας οι εργαζόμενοι που υπερασπίζονται την αξιοπρέπειά τους, που πιστεύουν στην αξία του συλλογικού αγώνα και της αλληλεγγύης, που παλεύουν μαζί με το σωματείο τους, υλοποιώντας τις αποφάσεις των Γενικών του Συνελεύσεων…

Αντίσταση στις εκδικητικές απολύσεις.

Να επαναπροσληφθεί η συνάδελφος Α.Σ.

Σύλλογος Εργαζόμενων στα Φροντιστήρια Καθηγητών (ΣΕΦΚ)