Ανακοίνωση διοικητικών υπαλλήλων ΕΚΠΑ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι διοικητικοί υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Αθηνών βρίσκονται σε απεργία από τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου, σε συμπόρευση με τα υπόλοιπα ΑΕΙ-ΤΕΙ της χώρας.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου τους (21/11), συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους ενάντια στην υλοποίηση του Ν. 4093/2012, ο οποίος κλιμακώνει τη μνημονιακή επίθεση του κεφαλαίου και του πολιτικού του προσωπικού εναντίον ολόκληρης της εργατικής τάξης επιβάλλοντας την απόλυση δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων στο δημόσιο τομέα μεταξύ εκατοντάδων άλλων μέτρων λεηλασίας της ζωής μας. Οι απολύσεις βαφτίζονται «διαθεσιμότητες», «μετατάξεις» και «μετακινήσεις» εντασσόμενες στο οργουελιανής έμπνευσης «Νέο θεσμικό πλαίσιο κινητικότητας των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα» και ξεκινούν από τη κατάργηση των θέσεων ΔΕ Διοικητικών Υπαλλήλων ΙΔΑΧ, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες θα ακολουθήσουν με την υλοποίηση των συγχωνεύσεων-καταργήσεων πανεπιστημιακών υπηρεσιών, τμημάτων και ολόκληρων ιδρυμάτων που προβλέπονται από τους νόμους 4009-4076 και το «Σχέδιο Αθηνά», έως ότου επιτευχθούν τα επιθυμητά νούμερα απολύσεων και μείωσης των κοινωνικών δαπανών που έχουν συμφωνηθεί με την Τρόικα.

Στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του ΕΚΠΑ την Τετάρτη  21/11, αποφασίστηκαν τα εξής:

- Απεργία την Πέμπτη, 22/11, και την Παρασκευή, 23/11

- Κατάληψη του κεντρικού κτιρίου του ΕΚΠΑ, καθώς και αυτού της Χρ. Λαδά την Πέμπτη, 22/11, και την Παρασκευή, 23/11, και μετατροπή του πρώτου σε κέντρο Αγώνα

- Συμμετοχή στη συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη, 22/11, 12.30, στην Πλ. Κλαυθμώνος

- Συγκέντρωση στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης (Βασ. Σοφίας 15) την Παρασκευή, 23/11, στις 11.00

-  Συνάντηση συντονισμού όλων των συλλόγων εργαζομένων (ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, συμβασιούχων ορισμένου χρόνου, μελών ΔΕΠ) και φοιτητών του Ιδρύματος τη Δευτέρα, 26/11, 3μ.μ., στα Προπύλαια

- Νέα Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα, 26/11, 10π.μ. στα Προπύλαια

 Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών πραγματοποιούνται επίσης:

-      Ανοιχτή Συνέλευση εργαζομένων ΑΕΙ-ΤΕΙ Αθήνας σε εβδομαδιαία βάση

-      Συναντήσεις με εργαζόμενους φορέων του υπόλοιπου δημοσίου τομέα με στόχο το συντονισμό όλων εκείνων που πλήττονται από τα μέτρα.

  

ΛΕμε ΟΧΙ  στις πολιτιΚΕς απαξΙωσης και λεηλασΙας της εργασιακΗς μας δΥναμης και της ζΩΗς μας

 ΜπορΟΥμε να σταματήσουμε την εφαρμογή του νΕου νΟμου-εκτρΩματος και θα το κΑνουμε

 Στον πΟλεμο που Εχει κηρΥξει το κεφΑλαιο και το πολιτικΟ του προσωπικΟ στην τΑξη μας

απαντοΥμε μετωπικΑ και ολοκληρωτικΑ