Εκλογές 6,7,8 Νοέμβρη 2009

  Εγγεγραμμένοι: 458, Ψήφισαν: 305 (305)

Λευκά: 6 (6), Άκυρα: 0, Έγκυρα: 299 (298)

Ποσοστό συμμετοχής 67%

 

 

Για Διοικητικό Συμβούλιο

Για ΟΙΕΛΕ και ΕΚΑ

 

Ψήφοι

Ποσοστό

Έδρες

Ψήφοι

Ποσοστό

Αντιπρόσστο συνέδριοΟΙΕΛΕ

Αντιπρόσστο συνέδριοΕΚΑ

Ενωτικό Αγωνιστικό Ψηφοδέλτιο    Αυτόνομες Ριζοσπαστικές Παρεμβάσεις Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

 

189

(187)

 

63,21%

(62,75)

 

4

(4)

 

187

(186)

 

 

63,38%

(62,20)

 

9

(10)

 

3

(3)

Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση

44

(51)

 

(14,71%)

(17,11)

 

1

(1)

44

(53)

 

14,91%

(17,72)

 

2

(3)

1

(1)

Αγωνιστική Κίνηση Εργαζομένων στα Φροντιστήρια

39

(31)

13,04%

(10,4)

 

1

(1)

31

(33)

10,50%

(11.03)

 

2

(1)

-

Ριζοσπαστική

Ανανεωτική

Κίνηση

Εκπαιδευτικών

 

27

 

(29)

   9,03%

(9,73%)

1

(1)

33

(27)

11,18

(9,03)

2

(1)

-

 Σε παρένθεση τα αποτελέσματα του 2008