Δώρα Πάσχα-Χριστουγέννων


Δικαιούμαστε :

Α) Ως δώρο εορτών Χριστουγέννων, 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημέρες εργασίας που πραγματοποιήσαμε στη χρονική περίοδο 1/5-31/12. Στα παραπάνω προσθέτουμε και την προσαύξηση του συντελεστή αδείας 0.04166. Καταβάλλεται υποχρεωτικά μέχρι τις 21/12, αλλιώς ακολουθείται η αυτόφωρη διαδικασία.

Β) Ως δώρο εορτών Πάσχα, 2 ημερομίσθια για κάθε 13 ημέρες εργασίας που πραγματοποιήσαμε στη χρονική περίοδο 1/1-30/4. Εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν για διάστημα μικρότερο από τις 1/01 έως 30/04, δικαιούνται αναλογία δώρου που είναι το 1/30 του μισθού (για τον μισθωτό) ή 1 ημερομίσθιο (για τον ημερομίσθιο) για κάθε ημερολογιακό 8ήμερο.(Άρθρο 1, παρ. 5 της 19040/81 απόφασης Υπουργ. Οικονομικών και Εργασίας, ΦΕΚ 742. 941/86, 15931/87 Υπουργ. Εργασίας ΔΕΝ. 1988, ΣΕΛ.629). Καταβάλλεται υποχρεωτικά μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη, αλλιώς ακολουθείται η αυτόφωρη διαδικασία.

Χρονικά διαστήματα που υπολογίζονται για την καταβολή του δώρου: Ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό · Tο χρονικό διάστημα που εργαζόμενος σπουδαστής έλαβε σπουδαστική άδεια για τη συμμετοχή του σε εξετάσεις. · Ημέρες ασθένειας για τις οποίες ο εργαζόμενος δεν επιδοτήθηκε από το ΙΚΑ μεταξύ των οποίων και τα 3μερα. Χρονικά διαστήματα που δεν υπολογίζονται για την καταβολή του δώρου: Οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές · Οι ημέρες της απεργίας · Οι μέρες απουσίας των εργαζομένων λόγω συνδικαλιστικής δραστηριότητας · Ημέρες ασθένειας για τις οποίες ο εργαζόμενος επιδοτήθηκε από το ΙΚΑ


Πρακτικός τρόπος: Διαιρούμε τις συνολικές αποδοχές που είχαμε στο κάθε χρονικό διάστημα από αυτά δια του αριθμού 8, για να βρούμε το ποσό που αναλογεί αντίστοιχα στο δώρο Χριστουγέννων και στο δώρο του Πάσχα.