Εκλογές 26,27,28 Νοέμβρη 2010

Εγγεγραμμένοι: 480(458),

Ψήφισαν: 256 (305)

Λευκά: 11(6), Άκυρα: 11(0),

Έγκυρα: 234 (299)

Ποσοστό συμμετοχής 53%

 

 

        Για Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ψήφοι

Ποσοστό

Έδρες

Ενωτικό Αγωνιστικό Ψηφοδέλτιο   

Αυτόνομες Ριζοσπαστικές Παρεμβάσεις Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

 

178(189)

 

76%(63,21)

 

5 (4)

Ριζοσπαστική

Ανανεωτική

Κίνηση

Εκπαιδευτικών

31(27)

 

 

 

13% (9,03)

 

 

1 (1)

Αγωνιστική Κίνηση Εργαζομένων στα Φροντιστήρια (ΑΚΕΦ)

25(39)

11%(13,04)

 

1 (1)

Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση (ΠΑΜΕ)

αποχώρησε από τον ΣΕΦΚ(44)

   -  (14,71%)

-          (1)

Σε παρένθεση τα αποτελέσματα του 2009