Αποτελέσματα εκλογών ΣΕΦΚ 2008

Ψήφισαν 305 συνάδελφοι! Η υψηλότερη συμμετοχή σε εκλογές στην ιστορία του σωματείου

Με τη συσπείρωση γύρω από το σωματείο απαντάμε στον εργασιακό μεσαίωνα, κατοχυρώνουμε τη συλλογική σύμβαση και διεκδικούμε τα δικαιώματά μας

(Σε παρένθεση τα αποτελέσματα του 2007)

 Ψήφισαν: 305 (244)

Λευκά: 5 (6), Άκυρα: 2 (1), Έγκυρα: 298 (237)

 

 

Για Διοικητικό Συμβούλιο

Για ΟΙΕΛΕ και ΕΚΑ

 

Ψήφοι

Ποσοστό

Έδρες

Ψήφοι

Ποσοστό

Αντιπρόσ.

ΟΙΕΛΕ

Αντιπρόσ.

ΕΚΑ

Ενωτικό Αγωνιστικό Ψηφοδέλτιο    Αυτόνομες Ριζοσπαστικές Παρεμβάσεις Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

 

187 (154)

 

62,75 %(65%)

 

4 (5)

 

186(154)

 

62,20%(65%)

 

10

 

4

Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση

51

(39)

17,11%

(16,4%)

1(1)

53

(39)

17,72%

(16,4%)

3

1

Αγωνιστική Κίνηση Εργαζομένων στα Φροντιστήρια

31

(30)

10,40%

(12,3%)

1(1)

33

(28)

11.03%

(11,8%)

1

-

Ριζοσπαστική

Ανανεωτική

Κίνηση

Εκπαιδευτικών*

29

(14)

9,73%

(6%)

1(-)

27

(16)

9,03

(6,7%)

1

-

* Τα αποτελέσματα του 2007 αναφέρονται στη Ανανεωτική Κίνηση Εργαζομένων στα Φροντιστήρια