Ανακοίνωση του ΣΕΦΚ ενόψει της κατάθεσης του άρθρου 40 για τα φροντιστήρια

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (ΣΕΦΚ)

Ανδρέα Λόντου 6, 10681 Αθήνα

τηλ. 210-3820537, 6937547624,

6973230709, 6978613862,

e-mail: sefk@sefk.gr, www.sefk.gr

31/3/2016

 

Ανακοίνωση του ΣΕΦΚ ενόψει της κατάθεσης του άρθρου 40 για τα φροντιστήρια

 

21 χρόνια τώρα δίνουμε με τίμημα τις διώξεις και την ανεργία, με συνέπεια και συνέχεια, τον αγώνα για την υπεράσπιση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) κόντρα στην εργοδοτική τρομοκρατία των ατομικών συμβάσεων εργασίας και της ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης.

Ενόψει της κατάθεσης του άρθρου 40 για τα φροντιστήρια του νομοσχεδίου για την έρευνα από το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επισημαίνουμε:

Α) Η παράγραφος 5 του άρθρου 40 συνιστά υπαναχώρηση ως προς την ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία Δ5/3291/1-6-1989 η οποία επεκτείνει τις εκπαιδευτικές αργίες των εργαζομένων στα κέντρα ξένων γλωσσών (υπουργική απόφαση Δ5/5500/4-11-1983, ΦΕΚ 652Β) και στους εργαζομένους στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Θεωρούμε όμως ότι η παράγραφος 5 του άρθρου 40 -ελλείψει της ισχύος Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με ευθύνη της κυβέρνησης- κατοχυρώνει τις αργίες των εργαζομένων στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, όπως αυτές κατακτήθηκαν με τους αγώνες του σωματείου μας.

 

Β) Αν και θεωρούμε θετικό ότι με την παράγραφο 3 το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θα παρακολουθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα, τον αριθμό των τμημάτων και των μαθητών κάθε τμήματος, καθώς και τον χρόνο εργασίας των καθηγητών, εμμένουμε στη θέση μας ότι για την καταπολέμηση της μαύρης εργασίας απαιτείται η παράλληλη ηλεκτρονική σύνδεση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το σύστημα «Εργάνη», ώστε να υπάρχει απευθείας, χωρίς να διαμεσολαβεί ο ανθρώπινος παράγοντας, πρόσβαση στους όρους και τα χρονικά όρια εργασίας στα φροντιστήρια. Το σύνολο των στοιχείων αυτών και ο συσχετισμός τους θα περιορίσει δραστικά τα γενικευμένα φαινόμενα υπασφάλισης και ανασφάλιστης εργασίας.

Επισημαίνουμε ότι η διατύπωση του άρθρο 40 παράγραφος 4: "Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών καταθέτουν αμελλητί στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης, οι οποίες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των τυπικών προσόντων των διδασκόντων, αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας που συνάπτουν με τους διδάσκοντες. Οι ανωτέρω διευθύνσεις εκπαίδευσης υποχρεούνται να χορηγούν στις διευθύνσεις του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ), στους επιθεωρητές εργασιακών σχέσεων και στις διευθύνσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα κατατεθειμένα σε αυτές στοιχεία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου", δεν δίνει τη δυνατότητα απευθείας ηλεκτρονικού ελέγχου των επιχειρήσεων. Αναφέρεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις καταγγελιών από εργαζομένους, οπότε και δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης του ΣΕΠΕ στα στοιχεία που ορίζονται με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου (Τα φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων γλωσσών καταθέτουν στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το αναλυτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, από όπου πρέπει να προκύπτει ο αριθμός των τμημάτων και των μαθητών του κάθε τμήματος, οι ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος και ο διδάσκων κάθε διδακτικής ώρας) και δεν διαμορφώνει πλαίσιο το οποίο θα περιορίσει τη μαύρη εργασία.

 

Γ) Θεωρούμε ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 40 παράγραφος 7 με τις οποίες καθορίζονται οι 21 ώρες ως πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο των εργαζόμενων καθηγητών στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και η παροχή πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης 25 ενσήμων με τη συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μες στην εβδομάδα, κινούνται σε θετική κατεύθυνση για τους εργαζομένους. Αν δεν συνοδευθούν όμως από την πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση της μαύρης εργασίας και την επαναφορά της υποχρεωτικότητας των ΣΣΕ και συνολικά του πλαισίου συλλογικών διαπραγματεύσεων χωρίς τη δυνατότητα προσφυγής της εργοδοσίας στη διαιτησία, οι ρυθμίσεις αυτές θα παραμείνουν... πουκάμισο αδειανό.

 

Εν κατακλείδι, η αγωνιστική στάση των ίδιων των εργαζομένων αποτελεί τη μόνη ελπίδα, χωρίς καμία αυταπάτη και ανάθεση στο συστημικό συνδικαλισμό που με χαρτοπόλεμο θεωρεί ότι θα σταματήσει την καπιταλιστική αναδιάρθρωση.

 

 

Όλες, όλοι την Kυριακή 10 του Απρίλη στις 7.30, στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΦΚ, στα γραφεία μας

 

Το ΔΣ του ΣΕΦΚ