Η 17 Νοέμβρη δεν είναι μια συνηθισμένη μέρα

Σύλλογος Εργαζόμενων στα Φροντιστήρια Καθηγητών (ΣΕΦΚ)

Ανδρέα Λόντου 6, 10681 Αθήνα

τηλ. 210-3820537, 6977652768, 6937547624,

6938204777, 6978613862  

e-mail: sefk@sefk.gr, www.sefk.gr

Αθήνα, 13 του Νοέμβρη του 2014

 

 

Η 17 Νοέμβρη δεν είναι μια συνηθισμένη μέρα

 

Στο Σωματείο Εργαζόμενων στα Φροντιστήρια Καθηγητών φτάνουν όλο και περισσότερες καταγγελίες σχετικά με την πρόθεση ιδιοκτητών να λειτουργήσουν τα φροντιστήρια τη μέρα αυτή.

Απερίφραστα δηλώνουμε ότι η 17 Νοέμβρη δεν είναι μια απλή αργία για τα φροντιστήρια, είναι η μοναδική αργία αφιερωμένη στη μαθητική και σπουδάζουσα νεολαία, είναι ημέρα μνήμης και αγώνα.

Η προσπάθεια να μετατραπεί σε μια συνηθισμένη μέρα με τους μαθητές και τους καθηγητές μαντρωμένους στα φροντιστήρια, μακριά από τις εκδηλώσεις αγώνα και τιμής στιγματίζει ανεξίτηλα τους εμπνευστές της, είναι θλιβερή και θα αποτύχει.

Απαιτούμε άμεσα από τις εργοδοτικές ενώσεις (ΣΕΦΑ-ΟΕΦΕ) να πάρουν θέση και τα μέλη τους να κρατήσουν τα φροντιστήρια κλειστά.

Ζητάμε από τους καθηγητές να αντισταθούν στις προσπάθειες λειτουργίας τη μέρα αυτή, να μιλήσουν στους μαθητές τους για το νόημα της ημέρας και να τους διευκολύνουν με κάθε τρόπο στη συμμετοχή στις εκδηλώσεις.

Ζητάμε από γονείς και μαθητές να τιμήσουν τη μέρα αυτή, με τη μαζική συμμετοχή στις εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης και την πορεία, αναδεικνύοντας την αξία του αγώνα της ανυπακοής και της αντίστασης στον φασισμό.

 

Η 17 Νοέμβρη είναι ημέρα αγώνα και ιστορικής μνήμης
Όλες/οι στις εκδηλώσεις και την πορεία.


Υ.Γ. Σε ό,τι αφορά τη δήθεν επίκληση της «νομιμότητας» και τα ψεύδη των εργοδοτών προς τις/τους συναδέλφους, υπενθυμίζουμε ότι η 17 Νοέμβρη αποτελεί ημέρα αργίας για όλα τα φροντιστήρια σύμφωνα με τη ΣΣΕ του κλάδου, αλλά και τις εγκυκλίους Δ5/5500/4.11.1983 και Δ5/3239/1.6.1989 του ΥΠΕΠΘ, όπως αυτές επικαιροποιήθηκαν με τις εγκυκλίους του προς τις περιφερειακές υπηρεσίες, οι οποίες καλούνται να ενημερώσουν σχετικά κάθε ενδιαφερόμενο Δ5/114487/1.11.06 & Δ5/139817/22.12.06.

Το παραμύθι της εργοδοσίας δεν μπορεί να συνεχίζεται:

Στις 12/11/2014, με την επιστολή του, Φ8/ 245/14/182782/Δ2, ο διευθυντής της διεύθυνσης σπουδών, προγραμμάτων και οργάνωσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τμήμα Β΄ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ, απαντώντας σε ερώτηση της ΟΙΕΛΕ, μετά από αίτημα του ΣΕΦΚ, υπενθυμίζει, για μια ακόμη φορά, ότι είναι  σε ισχύ η αριθμ. Δ5/5500/4-11-1983 (ΦΕΚ 652 Β΄) Υπουργική Απόφαση.