παρατάξεις ...

  1. Ενωτικό Αγωνιστικό Ψηφοδέλτιο - Αυτόνομες ριζοσπαστικές παρεμβάσεις - συσπειρώσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών
  2. Ριζοσπαστική Ανανεωτική Κίνηση Εργαζόμενων (ΡΑΚΕ)
  3. Αγωνιστικές Κινήσεις Εργαζομένων στα Φροντιστήρια(ΑΚΕΦ)
  4. Aγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση (ΑΣΚ)